İyi Bir Portfolyo İçin Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 5 Adım

İyi Bir Portfolyo İçin Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 5 Adım

Günümüzde iyi bir kariyer ve gelecek planlaması yapan gençlerin büyük bir oranı yurtdışı eğitimi tercih etmektedir. Amerika, Avrupa, İngiltere gibi ülkelerde Mimarlık, İç Mimarlık, Ürün Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Moda Tasarımı, Heykel, Animasyon gibi sanat ve tasarım ağırlıklı tüm bölümler başvuru sırasında öğrencinin tüm çalışmalarının yer aldığı dosya olan “portfolyo” talep etmektedir. Bu dosyanın kusursuz bir şekilde öğrencinin teknik ve teorik donanımını, el becerisini ve yaratıcılık gücünü gösteren çalışmalar içermesi gerekir. Design House İstanbul’da öğrenciler portfolyo hazırlık sürecini aşağıdaki 5 temel adımı izleyerek sürdürür ve portfolyolarını oluştururlar;

1. Adım

İyi ve doğru bir portfolyo tasarımı için ilk adım öncelikle başvurulacak okulun-okulların belirlenmesidir. Bölüm ve okul belli olduktan sonraki süreçte okulun eğitim disiplini incelenerek, bu doğrultuda çalışmalarla desteklenmelidir. Örneğin mimarlık başvurusu yapacak bir öğrencinin portfolyosunda mutlaka mimari proje ve maket çalışması olmalıdır. Moda tasarımı başvurusu yapacak bir öğrencinin potfolyosunda ise yine tekstil tasarımı ile ilgili çalışmaların olması gerekmektedir.

2. Adım


–Okulun ve bölümün gerektirdiği doğrultuda çalışmaların proje odaklı ilerlemesi gerekmektedir. Proje odaklı ilerlemek, öğrencinin çalışma disiplinini kuvvetlendireceği gibi aynı zamanda eksiklerinin de rahat bir şekilde tespit edilip tamamlamasına yardımcı olur.

Yurtdışında Güzel Sanatlar Okumak

3. Adım

Her öğrencinin mutlaka projelerin ilerleyişini gösteren bir çizim / eskiz  defterine  ihtiyacı vardır. İngilizcede “Skecht Book” olarak isimlendirilen bu defteri zaman zaman okullar portfolyo ile birlikte incelemek isteyebilir. İyi bir projeye giden en önemli adım eskiz sürecidir. Bu süreçte öğrenci çalışmanın detaylarını çizerek araştırır ve zaman zaman fikrini geliştirerek, zayıf noktaları tespit eder. Bu sebepten dolayı eskiz defteri bir portfolyo sürecine giden en iyi arkadaştır.

İyi Bir Portfolyo İçin Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 5 Adım

4. Adım

Her öğrencinin yaratıcı düşünce gücünü çalışmalarına yansıtması gerekmektedir. Bu noktada öğrencinin hangi malzemeleri, hangi projede ne şekilde tercih ettiği çok önemli bir detaydır. Öğrencinin birden çok teknik ve disiplinle / malzeme ile  çalışıyor olması, okullar tarafından tercih edilebilirliğini son derece arttırmaktadır.

 

İyi Bir Portfolyo İçin Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli 5 Adım

5. Adım

Tamamlanan çalışmalar çoğu okulun online platformuna yüklenmekte ve bu yolla değerlendirmeye alınmaktadır.  2 veya 3 boyutlu tüm projelerin bu platformlara yüklenmesi,  her çalışmanın en iyi şekilde açıklanıp aktarılabilmesi için iyi ve doğru bir şekilde taratılması, fotoğraflanması gerekmektedir. Doğru bir fotoğraf işi en iyi anlatan ve gösteren fotoğraftır. Işık ve mekan seçimi, iyi bir fotoğraflama için gerekli olan en önemli noktadır.

     Portfolyo oluşturma sürecini keyifli ve verimli bir şekilde geçirmek için izlenebilecek 5 adımı şöyle özetleyebiliriz, 

  1. Okul ve bölüm belirleme
  2. Proje Odaklı – Planlı İlerleme
  3. Eskiz Defteri Oluşturma
  4. Farklı Disiplinleri Kullanma
  5. Görsel Belgeleme

Bu ip uçlarını dikkate alarak oluşturulacak portfolyolar öğrenciyi en iyi şekilde tanımlayan bir kimlik niteliğindedir. 

Yazar: Design House İstanbul  Kurucu Ortak – Cam Sanatçısı Birnur Derya Geylani

Benzer Yazılar