Oxford Üniversitesi Sanat Programları

Oxford Üniversitesi

Oxford Üniversitesi, THE dünya sıralamalarına göre sanat ve beşeri bilimlerde dünya dördüncüsüdür. Oxford Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar başlıkları altında iki ana program vardır. Güzel Sanatlar programında üniversitenin amacı öğrencileri güzel sanatlar alanındaki çalışmalara maruz bırakmak ve öğrencilerin kendi üretimlerini sağlamaktır. Programın müfredatı öğrencilerin potansiyellerine ve hayal gücüne bağlıdır.

Güzel Sanatlar Lisans Programı

Oxford Üniversitesi’nin Ruskin Sanat Okulu, stüdyo çalışmaları odaklı, işbirliği ile organize edilmiş diğer stüdyo çalışmalarının da olduğu üç yıllık Güzel Sanatlar Lisans Programı sunuyor. Diğer üniversitelerdeki Güzel Sanatlar alanında lisans programına katılan öğrenciler sadece sanat ve tasarım öğrencileriyle etkileşim halinde olurken, Ruskin öğrencileri diğer disiplinlerdeki öğrencilerle de çalışabiliyor. Ruskin Sanat Okulu’nun amaçları arasında çağdaş sanat ve sanatın uluslararası tarihi konusunda öğrencilerine bağımsız ve olgun bir bakış açısı kazandırmak var.
Güzel Sanatlar Lisans Programı’nda sunulan stüdyo çalışmaları teori, sanat tarihi ve münakaşa ile programlanmıştır. Ruskin Sanat Okulu, aynı zamanda bir çağdaş sanat alanı olan Modern Sanat Oxford’u öğrencilere sunuyor. Bunun haricinde, öğrencilerin Oxford Üniversitesi’nin özel kütüphanelerine ve Ashmolean gibi üniversitenin müzelerine erişimi her zaman açıktır.

Güzel Sanatlar Lisans Programına Kabul Şartları

Oxford Üniversitesi’ndeki Güzel Sanatlar Lisans Programı’na kabul alabilmek için A-level derecesine veya buna denk bir dereceye sahip olmak gereklidir. A-level derecesi, İngiltere’deki lise derecesini veya üniversite öncesi verilen eğitimi belirtir. Bu eğitim 16-19 yaş aralığındaki öğrencilere sunulur. İki yıl eğitim gördükten sonra, eğitimi hangi derslerle ilişkili ise o programa gidebilir. Bu eğitim boyunca en az alınması gerekilen ders sayısı 3’tür ama genellikle ortalama 4-5 ders alınır.
Bu eğitimi başarı ile bitiren öğrenciler A-level kalifikasyonunu kazanarak İngiltere’nin en iyi üniversitelerine başvurabilirler. Oxford Üniversitesi’ndeki sanat programlarından kabul alabilmeniz için İngilizce dil yeteneklerinizi IELTS’ten en az 7 puan alarak veya TOEFL iBT’den 100 puan alarak kanıtlayabilirsiniz.

Sanat Tarihi Lisans Programı

Oxford Üniversitesi’nin sunduğu Sanat Tarihi Lisans Programı’nın amacı, eserlerin anlamlarını, amaçlarını ve geçmişlerini anlamaktır. Program sırasında klasik seminerler haricinde, müze ziyaretleri de yapılmaktadır. Seminerler en fazla üç kişiden oluşmaktadır. Derslerin bazıları şunlardır: Floransa ve Venedik Rönesansı’nda Sanat ve Kültür ve Ming Çin’inde Resim ve Kültür. Bunlar gibi birçok seçmeli ders de var. Öğrenciler lisans programlarının ikinci yıllarında Oxford Üniversitesi müzelerinde, kütüphanelerinde ve okullarında koleksiyon çalışmaları da yapabilirler. Oxford Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Lisans Programı’ndan kabul alabilmek için, makale odaklı bir A-level kalifikasyonuna sahip olmak gereklidir. Güzel Sanatlar Lisans Programı için olduğu gibi, Sanat Tarihi için de gerekli olan kanıt, IELTS’ten en az 7 puan almak veya TOEFL iBT’den 100 puan almaktır.

Kaynakça:
https://www.ashmolean.org

 

Benzer Yazılar